தளதளக்கும் சேலையில் அதுல்யா.. எம்பூட்டு அழகு என வர்ணிக்கும் ரசிகர்கள்! தமிழில் வளர்ந்து வரும் நடிகையாக இருக்கும் நடிகை அதுல்யா ரவி ஆரம்பத்தில் குடும்பப்பாங்கான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வர இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர்ச்சி கதாபாத்திரங்களிலும் அடல்ட் கண்டெண்ட் இருக்கும் திரைப்படங்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19