Ajith-is-more-concern-about-salary

கோடி கோடியாக சம்பளத்தை உயர்த்தும் அஜித்; அதிர்ச்சியில் தயாரிப்பு நிறுவனம்

அஜித் கேட்ட சம்பளத்தால் தயாரிப்பு தரப்பு அதிர்ச்சியில் உறைந்துபோய் இருக்கிறது. அப்படி எவ்வளவு சம்பளம் கேட்டார் அஜித் தெரியுமா?

May 11, 2019, 14:10 PM IST