job-announcement-on-amazon-for-graduates

பட்டம் படித்தவர்களுக்கு Amazon ல் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு !

கணினி துறை சார்ந்த பணிகள் மற்றும் ஏனைய அடிப்படை தகுதிகளில் சிறந்தவராக இருத்தல் பணியில் 02 ஆண்டுகள் ஆவது அனுபவம் இருக்க வேண்டியது அவசியம்

Oct 5, 2020, 20:58 PM IST