b-ed-admission-to-the-course-today

பி.எட். படிப்பு இன்று முதல் சேர்க்கை !

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான பி.எட் சிறப்புக் கல்வி பட்டப்படிப்புக்கான நிகழ்நிலை இணைய வழி விண்ணப்பம் மற்றும் விளக்கக் கையேடு, வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 1), தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் (www.tnou.ac.in) இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.

Oct 1, 2020, 16:09 PM IST