கூட்டணியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கல்தா.

புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் இந்த முறை அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெறாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறது. Read More