india-china-troops-clash-at-sikkim-border

எல்லையில் சீன ராணுவம் மீண்டும் அத்துமீறல் இந்தியா பதிலடி 20 சீன வீரர்கள் காயம்

எல்லையில் சீன ராணுவ வீரர்கள் மீண்டும் ஊடுருவ முயற்சித்தனர். இதற்கு உடனடியாக இந்தியா தக்க பதிலடி கொடுத்தது.

Jan 25, 2021, 14:08 PM IST