ரூ.9,500/- முதல் ரூ.12,000/- விலைக்குள் டிரிப்பிள் காமிராவுடன் எல்ஜி போன்கள்

எல்ஜி டபிள்யூ11, டபிள்யூ31 மற்றும் டபிள்யூ31+ என்று மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களை எல்ஜி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதில் எல்ஜி டபிள்யூ31 மற்றும் டபிள்யூ 31+ ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் பின்புறம் மூன்று காமிராக்களை கொண்டிருக்கிறது. Read More