us-schedules-first-execution-of-a-woman-after-67-years

67 வருடங்களுக்கு பின்னர் அமெரிக்காவில் ஒரு பெண்ணுக்கு மரண தண்டனை.

அமெரிக்காவில் 67 வருடங்களுக்கு பின்னர் ஒரு பெண்ணுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Oct 18, 2020, 12:35 PM IST