வாட்ஸ் ஆப் குறைதீர்க்கும் அதிகாரி நியமனம்...!

மத்திய அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம் இந்தியாவுக்கான புகார் குறைதீர்க்கும் அதிகாரியை நியமித்து உள்ளது. Read More