உங்களை இழந்தது வீரர்களின் துரதிர்ஷ்டம்: வாசிம் ஜாபருக்கு ஆதரவாக அனில் கும்ப்ளே!

உத்தராகண்ட் அணியில் வீரர்களை அவர்களது மதத்தின் அடிப்படையில் விளையாட தேர்ந்தெடுத்ததாக குற்றச்சாட்டியிருந்தார். Read More