kamal-wants-left-activists-of-kerala-film-academy-made-permanent

கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் அமைச்சருக்கு சினிமா அகாடமி தலைவர் எழுதிய கடிதத்தால் சர்ச்சை

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த, கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகளை பின்பற்றும் 4 தற்காலிக ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி கேரள கலாச்சாரத் துறை அமைச்சருக்கு சினிமா

Jan 13, 2021, 18:29 PM IST