அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த வாய்ப்பு.. டிரம்ப் குறித்து பென்டகன் எச்சரிக்கை!

டிரம்ப் துண்டுதலின் பெயரில்தான் கலவரம் உருவாகியது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. Read More


பைடனுக்கு நெருக்கடி... அணு ஆயுத சோதனைகளை மீண்டும் தொடங்கும் கிம்?!

அணு ஆயுதங்களை முழுமையாக தங்களிடம் ஒப்படைத்தால் மட்டுமே தடையை நீக்குவது குறித்து பரிசீலிக்க முடியும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தார். Read More