இன்றைய தங்கத்தின் விலை

by Loganathan, Sep 5, 2020, 11:06 AM IST

இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை குறைந்த வண்ணம் இருந்தது ஆனால் நேற்றிலிருந்து சற்று உயரத் தொடங்கியது இன்றும் சற்று ஏற்றத்துடன் உள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை 4,879 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இன்று மேலும் கிராமிற்குத் தங்கத்தின் விலை 9 ஏற்றம் கண்டு கிராமானது 4888க்கு விற்பனையாகிறது.

ஆபரணத்தங்கம் (22k)

1 கிராம் - 4888
8 கிராம் - 39104

தூய தங்கத்தின் விலையும் இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் முதலே குறைந்தவண்ணம் இருந்தது . ஆனால் நேற்றிலிருந்து உயரத் தொடங்கியது இன்றும் சற்று ஏற்றம் கண்டுள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது ரூபாய் 5123 க்கு விற்பனையானது. இன்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது 9 ரூபாய் ஏற்றம் கண்டு கிராமானது ரூபாய் 5132க்கு விற்பனையாகிறது .

தூய தங்கத்தின் விலை (24k )

1கிராம் -5132
8 கிராம் -41056

வெள்ளியின் விலை

வெள்ளியின் விலையானது இன்று கிராமிற்கு 20 பைசா ஏற்றம் கண்டு 69.30க்கு விற்பனையாகிறது . ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலையானது ரூபாய் 69,300க்கு விற்பனையாகிறது.

READ MORE ABOUT :

More Lifestyle News

அதிகம் படித்தவை