ஃபுல்வியூ டியூ ட்ராப் டிஸ்ப்ளே: ஜியோனி பட்ஜெட் போன் அறிமுகம்

6000 mAh ஆற்றல் கொண்ட பேட்டரியால் 60 மணி நேர அழைப்பு, 34 நாள்கள் ஸ்டான்ட்பை ஆற்றல், 115 மணி நேரம் Read More