இதுவரை இல்லாத ஒன்று.. சுகாதாரத் துறை அமைச்சகத்திடம் சு.வெங்கடேசனுக்கு வந்த திடீர் அழைப்பு!

இதுவரை இல்லாத ஒன்றாக உள்ளது. நல்லது நடந்தால் சரித்தான். நல்லதையே எதிர்பார்ப்போம். Read More


கோவிட் போராளிகள் காப்பீடு- கை தட்டிய அரசே கை விரிக்கலாமா?!

அக் கடிதத்தில் மூன்று மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியிருக்கிறேன். Read More