சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் தடுப்பூசிகளின் விலை அதிகமா?!

விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில், இது தொடர்பாக சீரம் நிறுவனம் விளக்கம் கொடுத்துள்ளது. Read More