10 நாள்களுக்கும் மட்டுமே தாக்குப்பிடிக்க முடியும்.. சு.வெங்கடேசன் எம்.பி எச்சரிக்கை!

பரிசோதனை அளவு 10 ஆயிரமாக இருக்கிறது. ஆனால் நாம் இன்னும் 7 ஆயிரத்திலேயே இருக்கின்றோம். Read More


அபாயகட்டத்தை நெருங்குகிறோம்.. சு.வெங்கடேசன் விடுத்த எச்சரிக்கை!

6 மெட் ரிக் டன் விநியோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் தேவையோ 10 மெட் ரிக் டன்னாக இருக்கிறது. Read More


இதுவரை இல்லாத ஒன்று.. சுகாதாரத் துறை அமைச்சகத்திடம் சு.வெங்கடேசனுக்கு வந்த திடீர் அழைப்பு!

இதுவரை இல்லாத ஒன்றாக உள்ளது. நல்லது நடந்தால் சரித்தான். நல்லதையே எதிர்பார்ப்போம். Read More


கோவிட் போராளிகள் காப்பீடு- கை தட்டிய அரசே கை விரிக்கலாமா?!

அக் கடிதத்தில் மூன்று மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியிருக்கிறேன். Read More