இன்றைய தங்கத்தின் விலை

by Loganathan, Sep 3, 2020, 15:11 PM IST

இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை குறைந்த வண்ணம் உள்ளது நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை 4,911 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இன்று மேலும் கிராமிற்குத் தங்கத்தின் விலை 34 குறைந்து கிராமானது 4877க்கு விற்பனையானது.

ஆபரணத்தங்கம் (22k)

1 கிராம் - 4877
8 கிராம் - 39016

தூய தங்கத்தின் விலையும் இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் முதலே குறைந்த வண்ணம் உள்ளது . நேற்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது ரூபாய் 5157க்கு விற்பனையானது. இன்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது 36 ரூபாய் குறைந்து கிராமானது ரூபாய் 5121க்கு விற்பனையாகிறது .

தூய தங்கத்தின் விலை (24k )

1கிராம் -5121
8 கிராம் -40968

வெள்ளியின் விலை

வெள்ளியின் விலையும் கிராமிற்கு 1.60 பைசா குறைந்து 73.30க்கு விற்பனையாகிறது . ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலையானது ரூபாய் 73,300 க்கு விற்பனையாகிறது.

READ MORE ABOUT :

More Lifestyle News

அதிகம் படித்தவை