இரு தலைமுறை நடிகர்களை இயக்கும் இயக்குனர்.. காதல் நடிகர்-விகட நடிகர் இணைகின்றனர்..

பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்கு பஞ்சம் வைக்காத, இயக்குநர் எஸ். எழில் இயக்கத்தில் இரு தலைமுறைகளை சேர்ந்த மிக முக்கிய நடிகர்களான விகட நடிகர் பார்த்திபன் Read More