இன்றைய தங்கத்தின் விலை

by Loganathan, Sep 9, 2020, 11:51 AM IST

இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை குறைந்தவன்னம் இருந்தது ஆனால் நேற்றிலிருந்து சற்று உயரத் தொடங்கியது ஆனால் இன்றும் சற்று உயர்ந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை 4,890 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இன்று மேலும் கிராமிற்கு தங்கத்தின் விலை 19 ரூபாய் உயர்ந்து கிராமானது 4909 க்கு விற்பனையாகிறது.

ஆபரணத்தங்கம் (22k)
1 கிராம் - 4909
8 கிராம் - 39272

தூய தங்கத்தின் விலையும் இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் முதலே குறைந்தவன்னம் இருந்தது . ஆனால் நேற்றிலிருந்து உயரத் தொடங்கியது, இன்றும் சற்று உயர்ந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது ரூபாய் 5135 க்கு விற்பனையானது. இன்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது 19 ரூபாய் உயர்ந்து கிராமானது ரூபாய் 5154 க்கு விறைபனையாகிறது .

தூய தங்கத்தின் விலை (24k )

1கிராம் -5154
8 கிராம் -41232

வெள்ளியின் விலை

வெள்ளியின் விலையானது இன்று கிராமிற்கு 20 பைசா உயர்ந்து 70 க்கு விற்பனையாகிறது . ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலையானது ரூபாய் 70,000 க்கு விற்பனையாகிறது.

READ MORE ABOUT :

More India News

அதிகம் படித்தவை