இன்றைய தங்கத்தின் விலை -சென்னை நிலவரம்

by Loganathan, Sep 8, 2020, 12:03 PM IST

இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை குறைந்த வண்ணம் இருந்தது ஆனால் நேற்றிலிருந்து சற்று உயரத் தொடங்கியது ஆனால் இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை 4,888 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இன்று மேலும் கிராமிற்குத் தங்கத்தின் விலை 3 குறைந்து கிராமானது 4885க்கு விற்பனையாகிறது.

ஆபரணத்தங்கம் (22k)

1 கிராம் - 4885
8 கிராம் - 39080

தூய தங்கத்தின் விலையும் இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் முதலே குறைந்த வண்ணம் இருந்தது . ஆனால் நேற்றிலிருந்து உயரத் தொடங்கியது ஆனால் இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது ரூபாய் 5132க்கு விற்பனையானது. இன்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது 3 ரூபாய் குறைந்து கிராமானது ரூபாய் 5129க்கு விற்பனையாகிறது .

தூய தங்கத்தின் விலை (24k )

1கிராம் -5129
8 கிராம் -41032

வெள்ளியின் விலை

வெள்ளியின் விலையானது இன்று கிராமிற்கு 40 பைசா குறைந்து 69.80க்கு விற்பனையாகிறது . ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலையானது ரூபாய் 69,800க்கு விற்பனையாகிறது.

READ MORE ABOUT :

More Special article News

அதிகம் படித்தவை